Pintures

FREDCOLOR disposa de solucions per a una gran varietat de sectors. En els catàlegs inclosos en aquesta secció, es mostren les principals gammes de productes depenent del camp d'aplicació i dels requisits a què han d'estar sotmesos en les seves aplicacions. A més, mitjançant la nostra alta tecnologia i flexibilitat, som capaços de fabricar productes que, a petició del client, es poden ajustar a mida amb les peticions del client.

EMULPAST

Aplicable a: metall, cuir

Apte per: pintures Industrials, adobats

Veure catàleg

INORPLAST TERRES

Aplicable a: construcció, ciment, formigó, sòls, indústria

Apte per: construcció, pintura Industrial

Veure catàleg

INORPINT TERRES

Aplicable a: construcció, ciment, formigó, sòls, indústria

Apte per: construcció, pintura Industrial

Veure catàleg

INORPLAST & INORPINT

Aplicable a: construcció, ciment, formigó, sòls, indústria

Apte per: construcció, pintura Industrial

Veure catàleg

VERSAPAST 200

Aplicable a: universal, Deco

Apte per: pintures decoratives

Veure catàleg

EMULPAST TS

Aplicable a: tintometria Aquosa

Apte per: sistema tintomètric

Veure catàleg

EMULPAST ER

Aplicable a: pintura Decorativa, construcció, globus, guants, latex, emulsions aquoses

Apte per: pintura Decorativa, latex

Veure catàleg

EPOXIPAST

Aplicable a: epoxy, sòls, tintomètric, poliuretà

Apte per: pintures EPOXI

Veure catàleg

EMULPAST TS

Aplicable a: epoxy, sòls, tintomètric, poliuretà

Apte per: pintures EPOXI

Veure catàleg

EMULPAST ALQ

Aplicable a: Pintura Industrial Aquosa, metall, fusta, vernissos, Senyalització viària

Apte per: Pintura Industrial Aquosa

Veure catàleg

ALQUIPAST

Aplicable a: Pintura Industrial Solvent, metall, fusta, vernissos, Senyalització viària

Apte per: Pintura Industrial Dissolvent

Veure catàleg

EMULPAST TRANS

Aplicable a: Llassures, òxids transparents, fusta, adobats, vidre

Apte per: vernissos Fusta

Veure catàleg

PURPURINES EN PASTA

Aplicable a: Purpurines, efectes

Apte per: pintura Industrial

Veure catàleg

PIGMENTS IR

Aplicable a: aïllament, reflectant

Apte per: pintura Industrial

Veure catàleg

ALQUIPAST TS

Aplicable a: tintometria Aquosa

Apte per: sistema tintomètric

Veure catàleg

ALQUIPAST TRANS

Aplicable a: Llassures, òxids transparents, fusta, adobats, vidre

Apte per: vernissos Fusta

Veure catàleg

UVIPAST

Aplicable a: tintes, ultraviolada, fusta

Apte per: tintes Ultraviolada

Veure catàleg